ALDATANLAR VE ALDANANLAR

462
0
Paylaş:

Aldatanların başı Şeytan’dır. Şeytan’ın vazifesi ise insanları doğru yoldan sapıtmaktır. Şeytan bu vazifesini yaparken iki ayaklı şakirtlerini kullanmayı ihmal etmez.

Şeytan’ın izinden gidenler, Şeytan’a bile taş çıkartacak kadar şeytanlaşabilirler. Tarih bu türden şeytanlaşmış insanlarla doludur.

Nas suresinde bu tür insanlardan Allah(cc)’a sığınmayı Rabbimiz bizden ister:

 “De ki: İnsanların Rabbine sığınırım. İnsanların malikine, İnsanların (gerçek) ilahına; İnsanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden. O ki, insanların göğüslerine kötü düşünce, şüphe ve vesvese verir. Gerek cinni, gerekse insanlardan olan insi şeytanların şerrinden Allah’a sığınırım.”

Bu ilâhî emirde sakınmamız gereken iki türden bahsedilir:

Birincisi cinni şeytanlardır. Bunlar insanların içlerine vesvese düşürerek yanlış bir yola sürükler.

İkincisi ise, insanlaşmış şeytanlarıdır ki, bunlar daha büyük kötülük yapar ve daha kurnazdır. Bunlar çok kere kendisini iyiliksever göstererek bâtıl fikirlerini, vesveselerini, şeytanlıklarını başkalarına telkine çalışır.

Bir insanın açık düşmanına karşı direnmesi nispeten kolaydır. Fakat gizli düşmanlara, kalplere vesvese düşürmeğe çalışan şeytan tabiatlı münafık kimselere karşı koymak oldukça zordur. Çünkü böyle bir düşman, insanı yalnız maddî ve geçici bir hayattan mahrum bırakmaz. İnsanın ebedi ve manevi hayatını zehirleyerek onu en büyük mahrumiyetlere, cezalara uğratmış olur. Bu tür cinni ve insi şeytanlardan kurtulmanın yolu Allah’ın büyük bir nimet olarak insana bahşettiği aklı vahyin ışığında kullanmakla mümkündür.

Firavunlar, Nemrutlar, Ebu Lehepler, Ebu Cehiller insi şeytanların öncülerindendir. Bugün Firavun, Nemrut, Ebu Lehep ve Ebu Cehillerin  yerini ABD, İsrail, İngiltere, Almanya, Rusya, Çin gibi ülkeler almış.

Bir de dini kullanarak insi şeytanlık yapanlar vardır ki; bunlar tarih boyunca Müslümanlara çok büyük zarar verdikleri gibi kendi peşine kaktıkları insanların da hem dünyalarının hem de ahiretlerinin mahvolmasına sebep olmuşlardır.

İslam tarihi içinde Müslümanları kandırarak kendisinin Mehdi ve Mesih olduğunu söyleyen ve insanları Allah (cc) ile aldatan yüzlerce kişiyi insi şeytan kategorisine dâhil etmek mümkündür.

Bu şeytanlaşmış insanların hepsinin ortak özelliği insanları Allah (cc) ile aldatmalarıdır. İşte tam da bu sebepten dolayı Rabbimiz bizi ikaz etmekte ve “Allah ile aldatıcılar sizi aldatmasın.” uyarısında bulunmaktadır.

FETÖ ALLAH İLE ALDATTI

Allah ile aldatan,  bu anlamda günümüzde Şeytan’ı bile geçen ve bir yönüyle tarihin en büyük aldatanı olan kim?” diye bir soru sorsanız cevabım “FETÖ” olur.

FETÖ isimli şeytani örgüt, hedefe gitmede her yolu meşru gören bu şeytani yapının dini istismar etmesi ve İslami değerlere savaş açması kimseyi şaşırmamalıdır.  Çünkü FETÖ, uluslararası bir ihanet şebekesidir. ABD tarafından 1960 yıllarda halkı Müslüman ülkeleri hizaya getirmek için organize edilen Yeşil Kuşak Projesi’nin bir ayağı olan “Ilımlı İslâm” çalışmaları başlatarak İslamiyet’i içeriden çökertme planları yaptı.  Allah ile aldatıp, din üzerinden etrafına topladığı insanları kandırıp elde ettiği maddi ve siyasi gücü ABD+İNGİLİZ+İSRAİL+BATI= BÜTÜN BATIL şeytanlarının emrine verdi.

FETÖ isimli şeytani yapı Allah adını kullanarak insanlarımızın paralarını almış, en zeki çocuklarını devşirmiş ve millete karşı kullanarak tarihin en büyük ihanetini gerçekleştirmiştir. İslami bir yapı maskesi takarak piyasaya çıkan bu şer şebekesi, gizli ve karanlık emellerine ulaşmak için her türlü yolu mubah görmüş, dini ve dinî duyguları istismar etmiştir. Bu ihanet şebekesi milletimizin zekâtını, sadakasını, kurbanını, fitresini toplayarak kurduğu şer şebekesi ile milletin en zeki evlatlarını da devşirerek birer darbeci katil sürüsü haline dönüştürmüştür.

İslam’da aldatarak insanları kandıranların vasfı münafıklıktır. Allah ile aldatarak milleti kandıran ve din maskesi takarak faaliyet gösteren bu şeytani örgüt mensuplarının karakterleri, Medine döneminde yaşayan münafıklar ile büyük ölçüde benzeşmektedir. Kur’an’da münafıkları anlatan ayetleri incelediğimizde, münafıkların özellikleri, “İnananlara sinsice tuzak kurmak, gizli ajandalarını gerçekleştirme adına şeytanî odaklarla buluştuklarında onlarla beraber olduklarını beyan et­mek, Müslümanları bırakıp gizlice işbirliği yaptıkları gayrimüslimleri üst ve dost edinerek Müslümanların aleyhine çalışmak, içten ayrı dıştan ayrı tavır sergilemek ve yalan söylemek.” şeklinde karşımıza çıkar.

FETÖ isimli şeytani örgütte aldatarak hoşgörü ve diyalog maskesi takmış, ama ne hikmetse Müslümanlara karşı hep ikiyüzlü davranmış ve hoşgörülü olmamışlardır.

Yıllarca milleti, “Biz muhabbet fedaileriyiz. Husumete vaktimiz yoktur. Bin elimizde olsa onu Allah yolunda kullanırız.” İfadeleriyle kandıran bu şeytani yapı, gerçek yüzünü 15 Temmuz 2016 tarihinde göstermiş ve elde ettikleri silahlarla Müslümanları katletmekten asla çekinmemişlerdir.

İnsanlara hidayet rehberi olarak gönderilen Kur’an, “Ey insanlar, hiç şüphesiz Allah’ın va’di haktır; öyleyse dünya hayatı sizi aldatmasın ve aldatıcılar da, sizi Allah ile (Allah’ın adını kullanarak) aldatmasın.” (Fatır, 5) ihtarında bulunmasına rağmen milletimiz, dinine olan derin saygısı yüzünden her devirde aldatıcılar tarafından Allah (cc) ile aldatılmaktadır.

İşin ilginç yanı Allah (cc) ile aldatmanın rantından FETÖ gibi büyük terör örgütleri ile birlikte PKK gibi Marksist ve materyalist bir kanlı örgütün başı bile yararlanmakta ve “Peygamberler şerhi Urfa’ya ilahiyat akademisi kurun!” diye talimat verebilmektedir.

Maalesef bugün hem ülkemizde hem de bütün dünyada Allah (cc) ile aldatmak; dini; çıkar, koltuk, baskı, egemenlik aracı yapan bir sanayi koluna dönüşmüş bulunmaktadır. İşin esası bakımından Allah ile aldatmanın ne dini ne de imanı vardır. Allah ile aldatanın dini-imanı, Tanrısı, ibadeti hep dünyevi çıkarı ve kendi hesabıdır.

Ne yazık ki özellikle ülkemizde Allah ile aldatanlar dokunulmaz, eleştirilmez bir tahakküm teolojisi oluşturmuş ve bunun arkasına sığınarak eraciflerini icra etmişlerdir.

Meğer bu piyasada ne çok Allah (cc) ile kandıran veya kandırılan varmış.

Allah ile aldatanlar bir takke, bir cübbe ve sakal ile binlercesini sarhoş edip kendinden geçirmekte ve alabildiğine sömürmektedir. Kandırılan ve sömürülen insanların çoğunluğuna baktığımızda Allah ile aldatmanın ne korkunç bir insanlık suçu olduğu kendiliğinden açığa çıkmaktadır.

“Ey insanlar, Rabbinizden korkup sakının ve öyle bir günün azabından çekinip korkun ki, o gün hiç bir baba, çocuğu için bir karşılık veremez ve hiç bir çocuk da babası için bir şeyi verebilecek durumda değildir. Şüphesiz Allah’ın vaadi haktır. Artık dünya hayatı sizi aldatmaya sürüklemesin ve aldatıcılar da sizi Allah’ın adını kullanarak aldatmasın.’’ (Lokman, 33)

Allah (cc), aklını çalıştıran insanlara bu uyarıları tekrarlayarak kendi isminin veya kendisine ait olan bir şeyin sahtekârlığa alet edilmesinin önüne bir set çekiyor ve açık açık uyarıyor.

Hülasa olarak diyebiliriz ki bütün kandırma ve aldatmaların en kötüsü Allah (cc) ile yapılandır ve FETÖ tarihimizde Allah ile aldatanların başında yer alır.

 

Paylaş:

Yorum Yaz