OKSİDENTALİZM DEĞİL, GARBİYAT…

Oryantalizm diğer adıyla şarkiyatçılık (Doğuculuk) üç yüz yıldır hetero, makro, mikro projeleriyle ipek yolunu, baharat yolunu, petrol bölgelerini, şimdide pipe-line ve gaz enerji hatlarını ilgi sahasına oturtmuş gece, gündüz 7/24- 365 gün akademisyenleriyle, ordusuyla, diplomatları ve haber alma örgütleriyle kendi ulusal öz menfaatlerini koruma ve kollama adına tez ve karşı tez hatta karşı komite ve gruplar ve de öğretiler düzenlemekte, düşünce sistemleri dizayn etmekte, coğrafyalara yeni sınırlar çizmektedir.

Oryantalizm’in karşılığı sözde oksidentalizm dir.(Batıcılıktır) oysaki biz ve bizim gibi ülkelerde ki Batıcılık akımları ve sıfatlarına bir bakın Batılılar yani oryantalistler tarafından tertip ve dizayn edilmiş bir terkiptir(karışımdır).

Sultan Galiyev rahmetli ne güzel özetlemiştir bu meseleyi “ Bizim Avrasyacılığımızda dahi Batı sokuntusu fikirler mevcuttur “ Neremiz de yok ki;

• İslamcılığımız da mı yok?
• Milliyetçiliğimiz de mi yok?
• Laikçiliğimiz de mi yok?
• Liboşlarımızda bir tuhaftır, Kodoş’larımızda…

Türkiye bir oryantalizm projesidir, Emperyaller tarafından dizayn edilmiştir, bu sahada oksidentalist sıfatlara sahip Profesör, General, Yargıç ve Diplomatlarca yönetilir, siyasetende idare edilir.

Garbiyat Enstitüsü; Batı sokuntusu olmayan fikirleriyle; Batının ve batılının benden, senden, bizden aldığı Lord Curzon’un tabiriyle “ manevi ruhlarını aldım “ dediği her şeyin peşinde olacaktır.

Garbiyat konusu ile ilgili tüm alanlarda eğitim-öğretim, Şark ve Garp arasında ki verintiler, alıntılar ve etkileşim üzerine araştırma ve uygulama yapma imkanı sağlamak, Enstitüye başvuran özel ve tüzel kişilere Garbiyat alanında danışmanlık hizmeti sunmak, alanında donanımlı profesyonelleri yetiştirmek amacıyla ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yüksek okullar, uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere Vakıflar, Stratejik araştırma merkezleri v.s diğer kurumlarla Ülkemiz dahilinde ve hariçte işbirliği yapmak, yapılan eğitim ve araştırmaların verimliliği ile niteliğini arttırmak, Garbiyat alanında araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için çağı yakalayacak, hatta aşacak bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak, çağdaş işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmaktır.