İngiltere’nin geleceği – 2

925
0
Paylaş:
Dünyanın bir zamanlar hâkimi olan İngiltere şimdi akıl oyunlarıyla ayakta zor duruyor, maddi gücü neredeyse tükenmek üzere ve zayıflığını örtme çabasında.

İngiltere’nin yokluğundan doğan boşluğu doldurma çabasındaki Amerika, dünyanın güneyinde pek yer edinemedi. Çünkü Güney, hem etnik bakımdan, hem de dini bakımdan dünyanın geri kalanından çok daha karmaşık. Güney, bu ve diğer bazı sebeplerle simüle edilememekte. İngiltere ise, Güney’deki etnik ve mezhepsel farklılıkların zaten mucidi kendisi olduğu için bölgeyi idare etmekte zorlanmadı. ABD varlığını borçlu olduğu İngiltere’nin oyunlarını çözememekte haklı, çünkü bölgenin sorunlarının mucidi kendisi değil. Bir sorunu tam anlamıyla, ancak onu ortaya koyan çözebilir. Bölgenin sorunlarının anahtarları Londra’nın cebinde. İngiliz kilidine hariçten anahtar uydurmak zordur.

İngiltere bugün, geçmişte ettiği zulümlerin bedelini ödüyor. Londra, idaresi altındakilere çok zulmetti, milletlerin dinleriyle, inançlarıyla, farklılıklarıyla, etnik yapılarıyla oynadı. Ana besin kaynağı “ekmek ve bilgi”yle oynayarak toplumları istediği gibi şekillendirmek istedi. ABD, Londra’nın yaptığının aksine bu anlamda pek zulmetmedi, dinleri, kutsal kitapları tahrif etme, “esas” olanı bozma peşinde olmadı, verdiği tahribat daha çok fiziki oldu. ABD küresel liderliğini yüksek teknolojinin üzerine bina etti, kurduğu sistem sayesinde bütün dereler kendiliğinden ABD’ye aktı. Londra’nın kurduğu sistem ise zorbalığa dayanıyordu.

İngiltere özellikle döneminin son yıllarında, bilgiye hak ettiği önemi ve değeri vermedi. O’nu böyle davranmaya iten şey, kibriydi. Bilgi, gerçek güçtür, yerinde kullanılırsa silahtan daha üstündür. Bilgi, su gibidir, üzerine bineni alır götürürGüneş gibidir, ayrım yapmaz, herkesi aydınlatır.

Bilgi, kaynağı bakımından üçe ayrılır.

1-İlahi Bilgi

2-Dünyevi Bilgi

3-Kadim Bilgi

İngiltere, İlahi Bilgi’yi tahrif etmek için çok çalıştı, Dünyevi Bilgi’sini güncelleyemedi, Kadim Bilgi’yi suistimal etmek istedi. Hegemonyası zulme dayandığı için, “Bilgi”yi, hegemonyasını sürdürmek için kullanmasına müsaade edilmedi. Kadim Bilgi kendisini suistimal ettirmez!

Londra, Kadim Bilgi’de üstünlüğü Frankfurt’a kaptırdı. Frankfurt, Kadim Bilgi’de dünyanın en önemli merkezlerinden biri haline geldi. Bilgi zenginliği sayesinde Almanya, dünyanın en önemli teknoloji ülkesi oldu. Alman teknolojisinin bugünkü seviyeye gelmesinde Kadim Bilgi’nin önemli rolü vardır.

Pazar günü devam edelim.

Paylaş:

Yorum Yaz