İngiltere’nin Geleceği – 3

991
0
Paylaş:
Almanya, Kadim Bilgi’de kaydettiği gelişmeyi önemli ölçüde “iyi niyet”ine borçlu. Diğer insanlar ve milletler hakkında iyi niyet sahibi olmak, art niyet taşımamak, “kötü”yü kalpten uzak tutmak, Kadim Bilgi’den azami ölçüde istifade edebilmenin şartlarından. 

Almanya, Mezopotamya ve Hindistan’da yaptığı arkeolojik kazılarda Kadim Bilgi’ye ilişkin önemli veriler elde etti. Almanya’yı Almanya yapan, Hint Mitolojisi’dir. İngiltere ise bu bölgelerin daha ziyade kaynaklarını sömürmekle meşgul oldu. Almanya diğer Avrupa güçleriyle karşılaştırıldığında bu anlamda daha temiz bir sicile sahiptir. Kadim Bilgi, Almanya’nın en önemli bilgi kaynağı. Bilgi, modern dünyanın Tanrı’sı gibi. Kadim Bilgi, Almanya’nın yücelmesinde önemli pay sahibi. İngiltere, Kadim Bilgi’yi önceleri iyi niyetle kullandı. Amerika hâlen, Almanya’nın Kadim Bilgi’yle ilişkisini çözme çabasında ve Kadim Bilgi’yle irtibat peşinde.

“Yeni Koçbaşı” olarak kullanılmak istenen Almanya, Fransa’nın maceralarının başına açtığı sorunların farkında, dolayısıyla Almanya temkinli olmak zorunda. Fransa dünya liderliği hayali yolunda imparatorluğunu kaybetti. Fransa, İngiltere’yi liderliğinin önünde engel olarak görüyordu. İngiltere, Fransa’ya; Almanya’ya karşı ittifak yapma önerisinde bulundu.

Bu gelişmelerden yıllar sonra, 1934’te, üç Alman uzman Dr. Kurt Koehler, Dr. Oluf Köllmann ve Dr. Wilhelm Eilers tarafından Alman devleti için kaleme alınacak “Nüfuz Mıntıkaları Politikası” başlıklı bir raporda da “İngiltere, Rusya, Kuzey Amerika ve Fransa, dünyanın çeşitli bölgelerini, politik, ekonomik ve kültürel bakımdan kendi nüfuzu altına almaktadır. Böyle büyük nüfuz mıntıkalarının teşekkülü ve genişlemesi karşısında Almanya seyirci kalamaz. Almanya’nın da kendisi için kuvvetlerini harekete geçirmesi kendi mevcudiyetini muhafaza için bir zarurettir… Harpten evvel olduğu kadar şimdi de bu bir hakikattir: Avrupa’daki düşmanımız Fransa, bütün dünyadaki düşmanımız ise İngiltere’dir” denecekti (Kaynak: T.C Başbakanlık Arşivi, Nisan 1934 tarihli rapor – 030 10 231 558 9 numaralı dosya).

Fransa, Londra’nın Almanya’ya karşı ittifak yapma önerisini kabul etti ama bir taraftan da kendi planını takip etti. İngiltere olup-bitenlerin farkındaydı, Londra’daki Kadim Bilgi’yle irtibatlı bazı mahfiller harekete geçti. Rakiplerini affetmeyen İngiltere, Fransa’yı hedefine koydu. Londra, Paris’i İspanya-Sevilla’ya saldırttı. Almanya, İngiltere’nin planından haberdardı. Fransa, Sevilla üzerinden Akdeniz’in giriş kapısı Cebel-i Tarık Boğazı’nı tutmak, İngiltere’nin Hindistan yolunu tıkamak istiyordu. Bu istek gerçek miydi, yoksa bir örtü müydü, hedef gerçekten İngiltere miydi?

Yarın devam edelim.

Paylaş:

Yorum Yaz