YENİ NESİL SEÇMEN

784
0
Paylaş:

Üç Hürriyetten taviz vermeyen bir yol izleyeceğiz.

Fikir Hürriyeti; İnsanlar inandığı doğruları ifade etmeli deriz, yalanla imanın aynı bedende olmayacağına inanırız.

Din ve Vijdan Hürriyeti; İnsanoğlu dili, dini, rengi, etnisitesi ve mezhebi ne olursa olsun; Meşrebi ile bizimle birlikteliğine bakacağız.

Hür teşebbüs; Ekonomik ve sosyal sistemi bir ahilik ve lonca anlayışı ile ayakta tutacağız.

Üç Hürriyet ile üç Kutsiyet vazgeçilmezimizdir.

Vatandaşlık hakkı, Mülkiyet hakkı ve Yaşam hakkı kutsallarımızdır.

Özel hayatın mahremiyetine inanır ve saygı gösteririz.

Kaçıncı kuvvet olursa olsun; Mahremiyete ve özel hayata müdahaleyi özgürlük değil, saldırı sayarız.

Ekonomi / Finans sisteminin yeniden yapılanması; Döviz, Faiz, Borsa sarmalından üretim ekonomisine geçilmeli Bankacılık ve Faize yeni bir bakış; Borca dayalı İktisadi düzenin değiştirilmeli, Küçülten, Üten ve yok eden faiz sistemi yerine, Üretime ve üretilenin ortaklıkları modelinde finans modellerine (mudaraba, – karzı hasen – sukuk v.s.) alivre satışları özendirmeli Enflasyonla topyekün üreticiler olarak mücadele etmeliyiz. Üretim ekonomisinin görünmeyen bileşeni “Berekettir”.

Savunma Sanayimiz, Dış tedarik sarmalından kurtarılacak ve iş üretim modeliyle yerli sanayimiz desteklenecektir. SSM ve şirketleri yeni baştan ve yeni bir anlayışla başarıya endeksli yerli ve milli anlayışı ile yeniden yapılandırılacaktır.

Yerli otomobil hem de elektriklisini hatta elektrikli tankımızı da Milli olarak yaparak sanayi de “Devrim” modelini yakalayacağız.

Madenlerimiz işlenerek İhraç edilecek ve Yüksek Teknolojiye olan açlığımız önceliklerimizden olacaktır.

Üç tarafı deniz, dört tarafı düşman olan ülkemizde Deniz Harp ve Ticaret filolarımızı süratle Milli tersanelerimizde geliştirmeliyiz.

Fikir dünyamızı Fakirlikten kurtarmalıyız.

Eğitimde çocuklarımıza Düşünmeyi öğretmeliyiz.

Sağlıkta Hıfzı Sıhha’ya önem vermeliyiz. Temizlik, çevre ve beden tahareti ile bir çok hastalıktan korunmayı sağlayacak eğitimi vermeliyiz. Milli ilaç sanayimizi tıbbi ve aromatik bitkilerimizden istifade ettireceğiz

Daha fazla Özgürlük,

Daha fazla Gelir,

Daha fazla huzur ve Muassır Medeniyet hedefliyor Sn. Cumhurbaşkanımız;

  • Hava Limanı ile Yüz Kırk milyon yolcu İstanbul’a gelmesin mi?
  • Avrasya Tüp geçit gibi bir geçit daha yapılmasın mı?
  • Marmaray’da İki milyon yolcu taşınmasın mı?
  • Milli gelir Otuz Bin dolar’a varmasın mı?
  • İhracatımız İki Yüz Elli Milyar dolar olmasın mı?
  • GSMH Trilyon dolar’a ulaşmasın mı?
  • Türkiye bölgesel güç olsun mu? Olmasın mı?

Hepsi iyi ve güzel de; Önce cevap verilecek bir soru var?

Tamam mı?, Devam mı?

Paylaş:

Yorum Yaz